baner2021
DSC03276_2
baner piknik
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Ustawa z dnia 27 października 1994 r.

o autostradach płatnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 127 poz. 627) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 110 poz. 1192)

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 122 poz. 593) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 856)

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

Dz. U. z dnia 10 listopada 1994 r. Nr 119, poz. 567

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 121 poz. 591) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903)

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U. z dnia 27 czerwca 1994 r. Nr 73, poz. 323

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U. z dnia 27 czerwca 1994 r. Nr 73, poz. 324

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunki odstąpienia od przetargów

Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzenia niemożności sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa

Dz. U. Nr 89, poz. 445

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 106 poz. 482) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654)