topacz2
the city from below (2)'
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Członkowie honorowi

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków SRM na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla SRM, lub dla ruchu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Członek honorowy posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu. Członkostwo honorowe jest nadawane na okres nieograniczony.

 

Członkami honorowymi Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu są:

prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz (członkostwo honorowe nadane w 1994 r.),

Henryk Jędrzejewski (członkostwo honorowe nadane w 2004 r.),

Jan Ciszewicz (członkostwo honorowe nadane w 2006 r.),

Ireneusz Szczeszek (członkostwo honorowe nadane w 2010 r.).