Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską oraz spełnić warunki wymienione w statucie SRM we Wrocławiu.

deklaracja_czlonkowska

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zgloszenie_aktualizacyjne

Regulamin_2014