Praktyki

Nowe stawki za dziennik praktyk

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2024 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić ona będzie 214,66 zł– kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce … czytaj dalej

Terminy postępowań dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w 2024 r.

Terminy 2024 r. Wyjaśnienia do terminów składania wniosków

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

16.01.2024 r. W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2024 roku (poz. 38) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Link do Dziennika … czytaj dalej

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2022 r.

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób obiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. https://www.gov.pl/attachment/b8c464d9-8c00-4708-9c53-70a33779f80b Wyjaśnienia do składania wniosków na 2023 r. … czytaj dalej

Opłata za dziennik praktyk od 01.03.2023 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie 190,38 zł– kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej … czytaj dalej

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2022 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób obiegających się o nadanie uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości. Dziennik_Urzędowy_MRiT_poz6   wyjaśnienia_do_terminów_składania_wniosków_w_2022_r   WYTYCZNE_do_przeprowadzania__postępowań_kwalifikacyjnych_w_okresie_epidemii

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości

  Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości: – wniosek o odbycie praktyki (druk nr 1 / druk nr 1a), – dyplom ukończenia studiów wyższych, – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie … czytaj dalej

Opłata za wydanie dziennika praktyk

Od dnia 1 marca 2017r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie  121,40  złotych – kwota ta odpowiada 3%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2016, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z 09.02.2017r. Źródło- PFSRM

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2017 r.

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. poz. 328), w związku z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia … czytaj dalej

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2016 r.

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2016 r. w załączeniu. DziennikUrzedowyMIR_poz53_2015 Źródło: strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa