Aktualności

Warsztaty w siedzibie SRM we Wrocławiu

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na warsztaty w dniu 13 maja 2024 r. od godz. 9:00 Warsztat 8-godzinny poprowadzi dr inż. Jerzy Wiczkowski, a tematem będzie „Wycena odszkodowania za zajęcia czasowe  w postępowaniu administracyjnym”

Smutna wiadomość

W dniu 2 kwietnia zmarł nas kolega Rzeczoznawca Majątkowy i długoletni członek Stowarzyszenia śp. inż. Janusz Kazubiński Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 8 kwietnia o godzinie 12:00 na cmentarzu komunalnym Psie Pole. Uroczystość będzie miała charakter świecki.

Szkolenie on-line w dniach 16-17 kwietnia

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na 8 godzinne szkolenie w dniach 16-17 kwietnia 2024 r. (wtorek-środa) w godzinach od 09:00 00 do 12:15, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka. „Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w … czytaj dalej

Szkolenie on-line w dniu 14 marca 2024 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) w godzinach od 09:00 00 do 16:00, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka. Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające prace rzeczoznawcy … czytaj dalej

Nowe stawki za dziennik praktyk

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2024 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić ona będzie 214,66 zł– kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce … czytaj dalej

Terminy postępowań dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w 2024 r.

Terminy 2024 r. Wyjaśnienia do terminów składania wniosków

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

16.01.2024 r. W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2024 roku (poz. 38) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Link do Dziennika … czytaj dalej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

16.01.2024 r. W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2024 roku (poz. 38) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Link do Dziennika … czytaj dalej

Kalendarz prawny październik 2023 r

KALENDARZ PRAWNY – październik 2023 r. 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 3 października 2023 r. poz. 2111). 2. Obwieszczenie Marszałka … czytaj dalej

Powołanie Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami.

28 października 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zawarte zostało trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami. Do porozumienia przystąpiły: Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej … czytaj dalej