Aktualności

Spory majątkowe oparte na wartości nieruchomości w arbitrażu, mediacji i koncyliacji. Raport pełnomocnika PFSRM.

Polecamy lekturę artykułu Moniki Drobyszewskiej – Przewodniczącej Zespołu ds. opracowania procedur arbitrażu i mediacji PFSRM.

Sądy polubowne

Tekst ukazał się w najnowszym numerze kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy” dostępnym w wersji elektronicznej na stronie PFSRM https://pfsrm.pl/