Statut

Treść statutu STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WE WROCŁAWIU w załączniku poniżej.

Statut 10.09.2020