Ubezpieczenie

z 3 stycznia 2018 r.

W załączeniu treść  nowego porozumienia , dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Porozumienie zawarte zostało na czas od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Porozumienie zostało zawarte 18 grudnia 2017 r. i do wiadomości zostało przesłane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 3 stycznia 2018 r.

Plik do pobrania: Porozumienie w sprawie ubezpieczenia OC przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego-ilovepdf-compr

 

z 6 grudnia 2016 r.

W załączeniu treść  nowego porozumienia , dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych . Porzumienie zawarte zostało na czas od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Oferta w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego została obniżona o ok. 5%, natomiast w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy składki zostały obniżone o około 20%. W pozostałym zakresie składki zostały również obniżone o analogiczne wartości.
Oferta jest dostępna przez wszystkich pośredników PZU, została więc wyłączona część dotycząca mienia rzeczoznawców majątkowych. Każdy z pośredników posiada w ofercie tego typu ubezpieczenia.

Plik do pobrania: porozumienie-oc-pzu

Źródło : PFSRM


z 9 grudnia 2015 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zawarło umowę z Agentem Ubezpieczeniowym PZU – Panią Anną STYLIŃSKĄ na obsługę ubezpieczeniową naszych członków.

Zarząd rekomenduje podpisywanie umów z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1620) z ww. agentem.

Wysokość stawek nie ulega zmianie – zgodnie z zawartą umową pomiędzy Federacją i PZU.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mailowy: astylinska@agentpzu.pl

i jednocześnie oryginały wniosków w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, 50-020 Wrocław, ul.Piłsudskiego 74/328.

 

Wnioskami o ubezpieczenie i polisami zajmuje się :

Anna Stylińska Agent PZU tel. 601-61-31-38

astylinska@agentpzu.pl

 

Załączniki do pobrania:

Rozp. Min. Fin. o ubezp. Rz.M. D20131620[1]

Oferta dla sieci sprzedaży na 2016 Rzeczoznawcy majatkowi docx

Wniosek_Obow._ubezpieczenie_OC_6842_I[1]

 

 


 

z 20 grudnia 2014 r.

INSTRUKCJA PROCESU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA  OBOWIĄZKOWEGO OC PRZEDSIĘBIORCY  WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI   RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

Instrukcja_zawarcia_ubezpieczenie_PFSRM

 


z 18 sierpnia 2014 r.

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że z datą  12 stycznia 2014 roku podpisane zostało przez PFSRM i PZU przy udziale brokera ubezpieczeniowego Insurance Expert Sp. z o. o. „Porozumienie w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność oraz osób wykonujących czynności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego”. Porozumienie to reguluje zasady ubezpieczeń w latach 2014, 2015 i 2016.

Obsługę wszystkich ubezpieczeń zawieranych na warunkach określonych w Porozumieniu PFSRM – PZU realizuje iExpert.pl S.A.  https://iexpert.pl

W celu zawarcia ubezpieczenia wystarczające jest wypełnienie stosownej deklaracji (w załączeniu), oraz przesłanie jej na adres:  rzeczoznawca@iexpert.pl .

W załączeniu przesyłamy również warunki ubezpieczeń objętych Porozumieniem.

 

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 

2014.01.10 Komunikat PFSRM – ubezpieczenie OCDeklaracja_PZU_PFSRM_

IndywidualneDeklaracja_PZU_PFSRM_

NadwyzkoweDeklaracja_PZU_PFSRM_Przedsiębiorca

Załącznik nr 1 – obowiązkowe OC przedsiębiorcy

Załącznik nr 2 – dobrowolne OC przedsiębiorcy

Załącznik nr 3 – obowiązkowe OC świadectwa charaketrystyki energetycznej

Załącznik nr 4 – dobrowolne ubezpieczenie mienia

Załącznik nr 5 – dobrowolne OC rzeczoznawca majątkowy

Załącznik nr 6 – dobrowolne OC biegły sądowy

Załącznik nr 7 – dobrowolne NW rzeczoznawcy majątkowego

Załącznik nr 8 – dobrowolne OC mienie