topacz2
the city from below (2)'
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Władze

  1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – najwyższa władza SRM, zwoływane przez Zarząd. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
  1. ZARZĄD – (wybrany 08.06.2015 r. na XXXI WZC)
prezes Wiesław Majcher
wiceprezes Marek Parlewicz
sekretarz Emilia Małańczuk
skarbnik Grzegorz Keck
członkowie Ryszard Borek
Monika Drobyszewska
Wojciech Wiczkowski
  1. KOMISJA REWIZYJNA – (wybrana 08.06.2015r. na XXXI WZC)
przewodniczący Łukasz Kaluska
wiceprzewodniczący Mariola Ślusarek-Furgalska
sekretarz Dariusz Łyczkowski
Jerzy Adamiczka
  1. SĄD KOLEŻEŃSKI – (wybrany 08.06.2015r.. na XXXI WZC)
przewodniczący Zbigniew Wiewiórski
z-ca przewodniczącego Anna Szostak
sekretarz Ryszard Kanigowski
członkowie Janusz Otfinowski
Ryszard Przybylski
Leszek Saleta
Andrzej Ziobrowski