IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Władze

  1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – najwyższa władza SRM, zwoływane przez Zarząd. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
  1. ZARZĄD – (wybrany 14.06.2018r. na XXXV Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
prezes Tomasz Pajorski
wiceprezes Wojciech Wiczkowski
 skarbnik Ksemena Chrystowicz
 sekretarz Anna Nowel – Śmigaj
 członek Dagmara Kruzel -Lisek
  członek Emilia Małańczuk
  członek Marek Parlewicz
  1. KOMISJA REWIZYJNA – (wybrana 14.06.2018r. na XXXV Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
 przewodniczący Mariusz Sawski
 wiceprzewodniczący Ewa Rusztyn
 sekretarz Elżbieta Jeziorska- Romaniak
 członek Romana Iwona Olejnik
 członek  Józef Ślęzak
  1. SĄD KOLEŻEŃSKI – (wybrany 14.06.2018r. na XXXV Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
 przewodniczący Marta Cegielska
Ryszard Bagiński
Krzysztof Kowalewski
Przemysława Łobocka
Jerzy Wiczkowski