topacz2
the city from below (2)'
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Władze

  1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – najwyższa władza SRM, zwoływane przez Zarząd. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
  1. ZARZĄD – (wybrany 14.06.2018r. na XXXV Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
prezes Tomasz Pajorski
członkowie Ksemena Chrystowicz
Dagmara Kruzel -Lisek
Emilia Małańczuk
Anna Nowel – Śmigaj
Marek Parlewicz
Wojciech Wiczkowski
  1. KOMISJA REWIZYJNA – (wybrana 14.06.2018r. na XXXV Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
Elżbieta Jeziorska- Romaniak
Romana Iwona Olejnik
Ewa Rusztyn
Mariusz Sawski
 Józef Ślęzak
  1. SĄD KOLEŻEŃSKI – (wybrany 14.06.2018r. na XXXV Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
Ryszard Bagiński
Marta Cegielska
Krzysztof Kowalewski
Przemysława Łobocka
Wojciech Rogowski
Jerzy Wiczkowski