Aktualności

Szkolenie on-line w dniach 16-17 kwietnia

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na 8 godzinne szkolenie w dniach 16-17 kwietnia 2024 r. (wtorek-środa) w godzinach od 09:00 00 do 12:15, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka.

„Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”

Prowadząca szkolenie: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca Majątkowy nr uprawnień 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracowni kaukowy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej i Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.

Za powyższe szkolenie uczestnicy uzyskają 3 punkty warsztatowe i 1 punkt szkoleniowy

Koszt szkolenia to:

  • 200 zł dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
  • 300 zł dla osób spoza SRM we Wrocławiu

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Termin wpłaty do 12.04.2024  r. na konto SRM we W-wiu:42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
  2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
  3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.