Aktualności

Szkolenie on-line w dniu 14 marca 2024 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) w godzinach od 09:00 00 do 16:00, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka.

Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające prace rzeczoznawcy majątkowego

Prowadząca: dr inż. Ludmiła Pietrzak – Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta uprawniony zakres 1,2,3,5,6,7; Rzeczoznawca  Majątkowy nr uprawnień 2006 od 28/06/1996, Biegły Sądowy, Planista, Fotogrametra, Klasyfikator Gruntów

Za powyższe szkolenie uczestnicy uzyskają 4 punkty szkoleniowe.

Koszt szkolenia to:

  • 180 zł dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
  • 320 zł dla osób spoza SRM we Wrocławiu

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Termin wpłaty do 12.03.2024  r. na konto SRM we W-wiu:42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
  2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
  3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.