Aktualności

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SRM we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych serdecznie zaprasza na Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze) członków SRM, które odbędzie dnia 27 maja 2024 r. o godzinie 15:00 w Hotelu Novotel przy ul. Wyścigowej 35.

Zgłaszanie kandydatur na Prezesa SRM wraz z programem wyborczym prosimy przestać biura. Ostateczny termin 13 maja 2024 r.

Materiały sprawozdawcze za rok 2023 będą udostępnione do wglądu, w biurze SRM we Wrocławiu a także zostaną umieszczone na stronie SRM w dniu 13 maja 2024 r.

Zarząd SRM we Wrocławiu