Aktualności

Opłata za wydanie dziennika praktyk

Od dnia 1 marca 2017r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie  121,40  złotych – kwota ta odpowiada 3%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2016, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z 09.02.2017r.

Źródło- PFSRM