Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

16.01.2024 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2024 roku (poz. 38) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Link do Dziennika Ustaw:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/38

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
– doprecyzowano, że kandydat może złożyć wniosek o odbycie praktyki zawodowej pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości albo studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości;
– zwiększono z 5 do 7 kandydatów, którzy jednocześnie mogą odbywać praktykę zawodową pod kierunkiem tej samej osoby uprawnionej;
– zmniejszono z 5 do 3 osób skład zespołów kwalifikacyjnych przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne (egzaminacyjne).

Jednocześnie w Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2024 roku (Poz. 39) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Link do Dziennika Ustaw:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/39

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
– zwiększono z 7 do 14 dni terminy wycofania przez kandydatów wniosków o nadanie uprawnień umożliwiających zwrot wniesionej opłaty za postępowania kwalifikacyjne;
– uwzględniając fakt, że w rozporządzeniu w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości zmniejszono składy zespołów kwalifikacyjnych przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne (z 5 osób do 3 osób) w niniejszym rozporządzeniu zwiększono procentowe „przeliczniki” wynagrodzeń za przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych.

Należy zauważyć, że wysokość opłat za postępowania kwalifikacyjne nie została zwiększona, a tym samym pozostaje na tym samym poziomie od 2014 roku.

W plikach do pobrania: ujednolicone rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej z zaznaczeniem treści zmienianych nowelizującymi rozporządzeniami z dnia 4 stycznia 2024 r. przepisów.

Opracował:
Krzysztof Gabrel