Aktualności

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości

 

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości:

– wniosek o odbycie praktyki (druk nr 1 / druk nr 1a),

– dyplom ukończenia studiów wyższych,

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości lub dyplom ukończenia  studiów wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami w przypadku ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomościami w przypadku nie ukończenia jeszcze studiów,

– oświadczenie kandydata dotyczące spełnienia warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości – (druk nr 2),

– pisemna zgoda prowadzącego praktykę,

– czytelne dowody wpłat:

3 680,00- za praktykę zawodową – na konto SRM we W-wiu,

1 800,- za szkolenie – na konto SRM we W-wiu,

600,- zł za koordynację praktyki – na konto SRM we W-wiu,

numer rachunku stowarzyszenia
42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

214,66 – zł za wydanie dziennika praktyk – na konto PFSRM w W-wie.

numer rachunku PFSRM: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

 

W przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami należy dołączyć zaświadczenie  z uczelni, że program studiów uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

 

 

druk 1 – wniosek o odbycie praktyki zawodowej (4)

druk 1a -wniosek o odbycie praktyki zawodowej 2018 – dla osób odbywających praktykę przy SRM we Wrocławiu

druk nr 2 -Oświadczenie kandydata

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_PFSRM_praktykant

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_PFSRM_prowadzący_praktyki

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_SRM_praktykant

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_SRM_prowadzący_praktykę