Aktualności

Nowe stawki za dziennik praktyk

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2024 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić ona będzie 214,66 zł– kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2023, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 09.02.2024 r.