Aktualności

Terminy postępowań dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w 2024 r.

Terminy 2024 r.

Wyjaśnienia do terminów składania wniosków