Aktualności

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2017 r.

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. poz. 328), w związku z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zmianami), w Komunikacie Ministra Infrastruktury i Budownictwa – z dnia 26 października 2016 r. – ogłoszone zostały  terminy  i miejsce przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w 2017 r. dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości.

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych należy złożyć nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem etapu wstępnego. Kandydat który zakończył część pisemną lub ustną egzaminu wynikiem negatywnym lub nie przystąpił do egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Ostatni dzień składania wniosków oznacza ostateczną datę złożenia wniosku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6) lub nadania wniosku na poczcie.

Załączniki:  DziennikUrzedowyMIB_poz78_2016    Wyjaśnienie dotyczące terminu składania wniosku

Źródło: http://mib.gov.pl/2-Jakzostacrzeczoznawcamajatkowym.htm