zdj4
zdj5
DSC03276_2
DSC03283_1
SONY DSC
zdj1
SONY DSC
zdj2
zdj3

Prawo

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 106 poz. 482) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654)

AMORTYZACJA

Patrz PODATKI Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Patrz „komercjalizacja i prywatyzacja”

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 90 poz. 416) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej

M. P. Nr 19, poz. 136

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej

Dz. U. Nr 33, poz. 146

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 22 poz. 91) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 42 poz. 369)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 9 poz. 31) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz kościelnych osób prawnych

Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 2

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 7 poz. 24) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 71 poz. 342) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25)