Aktualności

Przypomnienie o wznowieniu obowiązkowego ubezpieczenia na 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawsta majatkowego,  każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Minimalna suma ubezpieczenia została określona na 25 000 euro.

W ramach Porozumienia między PFSRM a PZU SA, dostępnych jest 7 ubezpieczeń gwarantujących wszechstronną ochronę działalności zawodowej.

Obsługę ubezpieczeń zawieranych na warunkach określonych w Porozumieniu realizuje firma iExpert.pl SA.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Lidia Rumianek

tel. 22 646 42 4222 646 42 42
kom. 882 024 303882 024 303

rzeczoznawca@iexpert.pl

www.iexpert.pl