Aktualności

Rada Krajowa PFSRM włączyła w skład PKZW kolejne 2 specjalistyczne standardy wyceny

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2014 r. Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyeszń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwały o włączeniu w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny dwóch specjalistycznych standardów wyceny:

KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”

KSWS „Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych”

Przyjęte standardy przedstawiają aktualny stan wiedzy i praktyki w omawianych zakresach. Treść standardów była przedmiotem szerokich konsultacji zarówno w środowisku rzeczoznawców majątkowych, środowiskach branżowych jak i w środowiskach prawniczych.

Wymienione standardy są zalecane do stosowania od dnia 08 stycznia 2015 r.

Rada Krajowa podjęła również uchwałę w sprawie przekazania do drugiego etapu konsultacji środowiskowych projektu standardu: KSWS „Wycena nieruchomości rolnych”

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie spotkania lub spotkań, których organizacji podjęły się wspólnie: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Szczegółowe informacje o terminach spotkań podane zostaną na stronie internetowej Federacji.

Jednocześnie w związku z przyjęciem i włączeniem w skład PKZW KSWS „Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych”, wycofany został Standard KSWS – „Wycena do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości” (przyjęty Uchwałą RK nr 9/2007 z dnia 13.04.2007 r.).

Radosław Gaca

Przewodniczący Komisji Standardów PFSRM

Załączniki:

KSWS – Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych

KSWS – Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych