Mistrzostwa rowerowe_str_srm_20190402
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Użytkowanie wieczyste

Nabycie przysługującego przedsiębiorstwu państwowemu prawa użytkowania wieczystego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, powstałą w wyniku przekształcenia tego przedsiębiorstwa na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 118, … czytaj dalej

Zwrot wkładu mieszkaniowego

Wkład mieszkaniowy zwracany po wystąpieniu ze spółdzielni osobie, która nie otrzymała przydziału lokalu, nie może być waloryzowany na podstawie art. 3581 par. 3 k.c., jeżeli osoba ta miała możliwość przeniesienia sumy wkładu z konta spółdzielni na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową objętą … czytaj dalej

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1827 Weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r., z mocą od 31 grudnia 2006

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Dz. U. Nr 219, poz. 1863 Weszło w ży cie z dniem 15 listopada 2005 r.

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dz. U. Nr 175, poz. 1459, weszła w życie z dnie 13 października 2005 r.

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dz. U. 155/2005 poz. 1297 Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 września 2005 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Dz. U. 131/2005 poz. 1092 Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 2 sierpnia 2005 r. Streszczenie: rozporządzenie nie zawiera zasadniczych zmian merytorycznych w stosunku do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. … czytaj dalej

rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzenia prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Dz. U. 116/2005 poz. 982 Weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dz. U. 119/2005 poz. 1011 Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 lipca 2005 r.

Strona 20 z 39«...10...1819202122...30...»