Mistrzostwa rowerowe_str_srm_20190402
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

W razie nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej

W razie nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej organ podatkowy dokona jej ustalenia z uwzględnieniem opinii biegłych (art. 10 ust. 3 ustawy z 1983 r. o opłacie skarbowej). Treść powyższego przepisu implikuje zatem konieczność … czytaj dalej

Do kosztów przeprowadzenia w postępowaniu sądowym dowodu z opinii biegłego będącego jednostką organizacyjną

Do kosztów przeprowadzenia w postępowaniu sądowym dowodu z opinii biegłego będącego jednostką organizacyjną określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr … czytaj dalej

Udziały w nieruchomości

Wadliwe określenie wielkości udziałów przypadających właścicielom lokali we wspólnej nieruchomości, dokonane w czynnościach procesowych wyodrębnienia i sprzedaży lokali, powoduje nieważność tylko postanowień dotkniętych wadą. IV CKN 896/00 – postanowienie SN z 14 marca 2002 r.

Korzystanie z nieruchomości

Dozorca spadkowej nieruchomości, ustanowiony na podstawie art. 636 k.p.c. w zw. z par. 8 ust. 3 zd. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza (Dz.U. … czytaj dalej

Użytkowanie wieczyste

Nabycie przysługującego przedsiębiorstwu państwowemu prawa użytkowania wieczystego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, powstałą w wyniku przekształcenia tego przedsiębiorstwa na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 118, … czytaj dalej

Zwrot wkładu mieszkaniowego

Wkład mieszkaniowy zwracany po wystąpieniu ze spółdzielni osobie, która nie otrzymała przydziału lokalu, nie może być waloryzowany na podstawie art. 3581 par. 3 k.c., jeżeli osoba ta miała możliwość przeniesienia sumy wkładu z konta spółdzielni na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową objętą … czytaj dalej

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1827 Weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r., z mocą od 31 grudnia 2006

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Dz. U. Nr 219, poz. 1863 Weszło w ży cie z dniem 15 listopada 2005 r.

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dz. U. Nr 175, poz. 1459, weszła w życie z dnie 13 października 2005 r.

Strona 20 z 39«...10...1819202122...30...»