Aktualności

Liczba członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu – stan na 10/05/2018

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu liczy obecnie 287 członków (wg stanu na 10.05.2018),

z tego 165 z Wrocławia, co stanowi 57,49% ogółu członków
oraz  122 – spoza Wrocławia, co stanowi 42,51%  ogółu członków.