Mistrzostwa rowerowe_str_srm_20190402
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71, poz. 734

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

Dz. U. Nr 66, poz. 676

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą „poufne”

Dz. U. Nr 56, poz. 589

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627

„Operat szacunkowy” a „opinia” w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego (i nie tylko)

Z przyczyn raczej nieznanych rozpowszechniony jest pogląd, że (chyba) rzeczoznawca majątkowy wykonujący jako biegły czynności na polecenie sądu, także organów w postępowaniu przygotowawczym, może także komornika a nie rzadko i urzędu skarbowego, nie jest związany formą operatu szacunkowego oraz , … czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dz. U. Nr 38, poz. 454

Wyjaśnienia do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidenc

Rzeczoznawca majątkowy i pozostałe osoby uprawnione do szacowania nieruchomości, w celu tworzenia warsztatu zawodowego dla sporządzania wyceny nieruchomości, mają prawo do wykorzystywania danych o nieruchomościach zawartych w szczególności w: . katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków), . ewidencji sieci uzbrojenia … czytaj dalej

Ustawa o ochronie danych osobowych.

świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pismem z dnia 05.11.1999 zwrócił się do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z następującymi pytaniami prosząc o wyjaśnienia: ” Zgodnie z przepisami art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce … czytaj dalej

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r. Nr 4, poz. 27

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24

Strona 30 z 39«...1020...2829303132...»