Prawo

Kandydatury do funkcji Prezydenta i Wiceprezydenta PFSRM 2015

Kandydatury do funkcji Prezydenta PFSRM 2015: Gabrel Krzysztof – Stowarzyszenie: PWSRM Białystok, Lewandowski Krzysztof – Stowarzyszenie: PSRWN, Kandydatury do funkcji Wiceprezydenta PFSRM 2015: Dobrzyński Robert – Stowarzyszenie: SRMWW Poznań, Grzesiak Joanna – Stowarzyszenie: SRM Bydgoszcz, Jaskulska Halina – Stowarzyszenie: PTRM … czytaj dalej

Elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lipca 2015 roku (poz. 985) została opublikowana ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja swoim zakresem obejmuje wprowadzenie nowych zasad waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w … czytaj dalej

Wątpliwości w sprawie definicji zaimka „kilkanaście” wyjaśnione

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. W związku ze zgłaszanymi przez rzeczoznawców majątkowych wątpliwościami odnoszącymi się do prawidłowej definicji zaimka „kilkanaście” Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości. Definicja ta ma istotne znaczenie z punktu … czytaj dalej

Nowy skład Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen

Skład Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen przewodniczący – powołany przez Zarząd Stowarzyszenia 1 lipca 2015r.- Saleta Leszek, członkowie –  powołani przez Zarząd 28 lipca 2015r. na wniosek Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej i Opiniowania wycen : Andruszko Jolanta, Biliński Waldemar, Borek Ryszard, … czytaj dalej

Zmiana terminu posiedzenia Zarządu

Najbliższe  posiedzenie Zarządu  odbędzie się dnia 28 lipca (wtorek) o godz. 14.00.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami do pobrania –  D2015000078201   źródło :  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/782/1

Kalendarz prawny – lipiec 2015 r.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2015 r. poz. 831).    Weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z … czytaj dalej

Odpowiedź na interpelację nr 32916

Odpowiedź na interpelację nr 32916 w sprawie niehonorowania przez banki uprawnień rzeczoznawców majątkowych nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz możliwości zaniżania rezerw bankowych dla udzielonych kredytów hipotecznych Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski Warszawa, 02-07-2015 … czytaj dalej

Nowi członkowie Stowarzyszenia – lipiec 2015 r.

Od lipca nowymi członkami Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu  są: – Pani Agnieszka Szyposzyńska-Neczaj – uprawnienia nr 6377. – Pan Michał Sapuń – uprawnienia nr 6374.

XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Białystok 24 – 25 września 2015 r.

Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zapraszają w dniach 24 i 25 września 2015 r. do Białegostoku, gdzie odbędzie się XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych „INWESTOWANIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI”. W programie przewidziane są wystąpienia … czytaj dalej