baner2021
DSC03276_2
baner piknik
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych

Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 867

Wątpliwości w zakresie stosowania przepisów amortyzacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów Departament Podatków Bezpośrednich Warszawa, 20010629 PB 3/DK23810/01 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 00926 Warszawa, ul. Wspólna 2 Departament Gospodarki Nieruchomościami W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2001r. Sygn. Akt. KOZR/609/2000 Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości w zakresie stosowania przepisów … czytaj dalej

Departament Gospodarki Mieszkaniowej GM1/053K455/01

Departament Gospodarki Mieszkaniowej GM1/053K455/01 Warszawa, 20010629 Departament Gospodarki Nieruchomościami W nawiązaniu do pisma GN4/4414/MK/01/1676 z dnia 28 maja br. Departament Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż definicja budynku mieszkalnego zawarta jest w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i … czytaj dalej

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71, poz. 734

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71, poz. 733

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

Dz. U. Nr 66, poz. 676

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą „poufne”

Dz. U. Nr 56, poz. 589

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627

„Operat szacunkowy” a „opinia” w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego (i nie tylko)

Z przyczyn raczej nieznanych rozpowszechniony jest pogląd, że (chyba) rzeczoznawca majątkowy wykonujący jako biegły czynności na polecenie sądu, także organów w postępowaniu przygotowawczym, może także komornika a nie rzadko i urzędu skarbowego, nie jest związany formą operatu szacunkowego oraz , … czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dz. U. Nr 38, poz. 454