Prawo

XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Białystok 24 – 25 września 2015 r.

Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zapraszają w dniach 24 i 25 września 2015 r. do Białegostoku, gdzie odbędzie się XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych „INWESTOWANIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI”. W programie przewidziane są wystąpienia … czytaj dalej

Nowy przewodniczący Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen

  Zgodnie z Regulaminem Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen kadencja Komisji trwa równo z kadencją władz Stowarzyszenia.   W dniu 1 lipca 2015 r.  Zarząd SRM we Wrocławiu powołał – w drodze uchwały – na przewodniczącego Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen … czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu

Nowo wybrany Zarząd będzie spotykał się cyklicznie raz w miesiącu. Termin spotkań ustalono na każdą pierwszą roboczą środę miesiąca, na godz. 14 -tą. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się dn. 01.07.2015r. o godz.14.00

Kalendarz prawny – czerwiec 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z dnia 15 maja 2015 r. poz. 680).  Wejdzie w życie z dniem 16 sierpnia 2015 r. Obwieszczenie … czytaj dalej

Prace w Sejmie – Interpelacja nr 32916

Interpelacja nr 32916 do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie niehonorowania przez banki uprawnień rzeczoznawców majątkowych nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz o możliwości zaniżania rezerw bankowych dla udzielonych kredytów hipotecznych   Działając na prośbę klientów banków oraz na … czytaj dalej

Wybrane władze w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

W dniu 08.06.2015 r. w Hotelu Scandic we Wrocławiu odbyło się XXXI sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.   Walne Zebranie Członków zadecydowało o wyborze: Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.   Prezesem … czytaj dalej

Informacja Komisji Standardów PFSRM dotycząca zasad stosowania Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW)

Warszawa, 1 czerwca 2015 r.    Informacja Komisji Standardów PFSRM dotycząca zasad stosowania Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) W związku ze zgłaszanymi przez rzeczoznawców majątkowych pytaniami i wątpliwościami informujemy. Na datę wydania niniejszej informacji jedynym standardem zawodowym obowiązującym na podstawie … czytaj dalej

Nowy członek Stowarzyszenia – czerwiec 2015 r.

Nowym członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu został  Krzysztof Pawlaczek.

XXXI sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków SRM we Wrocławiu

XXXI sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu odbędzie się w dniu 08.06.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Hotelu Scandic we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 49/57.

Nadawanie uprawnień

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju można dowiedzieć się m.in.: –  komu nadawane są uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości – kto jest zwolniony z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości – kto jest zwolniony z odbycia praktyk … czytaj dalej