Prawo

Posiedzenie Zarządu SRM we Wrocławiu

Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się w biurze Stowarzyszenia w dniu 2 grudnia 2015 r. (środa) o godzinie 14:00.

KALENDARZ PRAWNY – listopad 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 14 października 2015 r. poz. 1613).   Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. … czytaj dalej

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku odnośnie opodatkowania podatkiem VAT 23% wynagrodzeń biegłych sądowych

Zgodnie ze stanowiskiem – Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku odnośnie opodatkowania podatkiem VAT 23% wynagrodzeń biegłych sądowych –  biegli wystawiający fakturę VAT winni wartość całego świadczenia opodatkować jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 % tj. … czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu SRM we Wrocławiu

Najbliższe posiedzenie Zarządu SRM we Wrocławiu odbędzie się 4 listopada 2015 r. (środa) o godzinie 14:00 w biurze Stowarzyszenia.

Wskazywanie rzeczoznawcy przez bank jest już w klauzulach zakazanych UOKiK

„Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredyty hipotecznego stosowanych przez Bank Ochrony Środowiska” to m.in.: „3. f) Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do dostarczania – na wniosek Banku nie częściej niż raz na 12 miesięcy lub gdy Bank … czytaj dalej

KALENDARZ PRAWNY – październik 2015 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z dnia 16 września 2015 r. poz. 1401). Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju … czytaj dalej

XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

W numerze 3 (87) kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy ukazał się artykuł Moniki Drobyszewskiej –  XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych – Rzeczoznawca Majątkowy Ekspertem Rynku Nieruchomości. Całość  relacji z konferencji jest do pobrania w załączniku.    RM nr 87 Drobyszewska

Pożegnanie śp. Czesława Jasiulewicza

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Nasz Kolega śp.  Czesław Jasiulewicz rzeczoznawca majątkowy, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 września 2015 roku  o godz. 12:45  w Oleśnicy, w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. … czytaj dalej

XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu odbędzie się w dniu 08/10/2015r. o godzinie 10:00 -I termin- w Hotelu Polanica w Polanicy Zdrój, ul. Górska 2. W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie , ustala się drugi … czytaj dalej

Kalendarz prawny – wrzesień 2015 r.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2015 r. poz. 1194).  Weszła w życie z dniem 1 września 2015 r. Ustawa … czytaj dalej