Aktualności

Odpowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W załączeniu odpowiedź UOKiK na zawiadomienie SRM we Wrocławiu , dotyczące zachowania BZWBK S.A.

UOKiK_odpowiedz_na_zawiad_SRM_2016