IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Ustawa o ochronie danych osobowych.

świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pismem z dnia 05.11.1999 zwrócił się do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z następującymi pytaniami prosząc o wyjaśnienia: ” Zgodnie z przepisami art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce … czytaj dalej

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r. Nr 4, poz. 27

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast GN4/691/GM/2000/1534

Warszawa dn. 20000810 Pani Dyrektor Wydziału Geodezji I Nieruchomości Urząd Gminy WarszawaCentrum Odpowiadając na pismo z dnia 5.06.br. znak: GN/R/01717/76/2000r w sprawie interpretacji przepisu art.207 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uprzejmie przedstawia wyjaśnienia w tym zakresie. … czytaj dalej

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Warszawa dn. 1999.08.23 GN4/59/HJ/99 Pan Andrzej Kalus Prezydent PFSRM W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta z dnia 10 sierpnia 1999r. dotyczące możliwości dokonania wycen nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zajmuje następujące stanowisko … czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowanych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Dz. U. Nr 114, poz. 1195

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1037

Zasady stosowania norm przy pomiarze powierzchni użytkowej lokali.

W Dniu 4 sierpnia 2000r. Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa Geodezji i Kartografii w piśmie skierowanym do Elektrociepłowni Warszawskich S.A. wyjaśnił zasady stosowania norm przy pomiarze powierzchni użytkowej lokali. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA DEPARTAMENT ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA, GEODEZJI I KARTOGRAFII AB2/HA/1196/805/2000 … czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

Dz. U. Nr 22, poz. 288

Wyjasnienie GIODO.

Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pani Alina Szymczak w odpowiedzi z dnia 30 listopada 1999 r. na pismo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ) działającej przy UMiRM wyjaśnia , że żaden z aktów prawnych nie wskazuje na konieczność, ze względu … czytaj dalej