Aktualności

Posiedzenie Zarządu SRM we Wrocławiu

Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się w biurze Stowarzyszenia w dniu 13 stycznia 2016r. (środa) o godzinie 14:00.