Aktualności

UBEZPIECZENIE !!!!

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zawarło umowę z Agentem Ubezpieczeniowym PZU – Panią Anną STYLIŃSKĄ na obsługę ubezpieczeniową naszych członków.

Zarząd rekomenduje podpisywanie umów z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1620) z ww. agentem.

Wysokość stawek nie ulega zmianie – zgodnie z zawartą umową pomiędzy Federacją i PZU.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mailowy: astylinska@agentpzu.pl

i jednocześnie oryginały wniosków w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, 50-020 Wrocław, ul.Piłsudskiego 74/328.

Wnioskami o ubezpieczenie i polisami zajmuje się :

Anna Stylińska Agent PZU tel. 601-61-31-38

astylinska@agentpzu.pl

 

Załączniki do pobrania:

Rozp. Min. Fin. o ubezp. Rz.M. D20131620[1]

Oferta dla sieci sprzedaży na 2016 Rzeczoznawcy majatkowi docx

Wniosek_Obow._ubezpieczenie_OC_6842_I[1]