Aktualności

Posiedzenie plenarne członków Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen

W dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 16.00 w budynku NOT-u w sali nr 115 odbyło się plenarne posiedzenie Członków Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen,  powołanych przez Zarząd  SRM we Wrocławiu.

Członkowie Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen złożyli na ręce Prezesa Stowarzyszenia pisemne ślubowanie o treści:

Ślubuję uroczyście wypełniać powierzoną mi funkcję starannie i obiektywnie, powierzone mi sprawy rozstrzygać sumiennie, bezstronnie oraz zgodnie z przepisami prawa, dochować tajemnicy zawodowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.

W trakcie spotkania  omówiona została również  bieżąca sytuacja.