IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Zarządzenie Nr 14 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad ustalania wartości drzewostanów

Dz. Urz. MLiPD Nr 2, poz. 7 (w części nieaktualne)

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 36 poz. 170) (tekst jednolity: Dz. U. 1989 r. Nr 45 poz. 244) (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 44 poz 194) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 33 poz. 388)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 45 poz. 207) (tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 16 poz. 89)

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze

(tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210) (tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288)

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1981 r. Nr 24 poz. 122) (tekst jednolity: Dz. U. 1987 r. Nr 35 poz. 201) (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 18 poz. 80) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym

Dz. U. Nr 46, poz. 254

Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 24 poz. 110) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 88)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Dz. U. 43 z 1964r poz. 296