zdj4
zdj5
DSC03276_2
DSC03283_1
SONY DSC
zdj1
SONY DSC
zdj2
zdj3

Prawo

Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r.

o działalności ubezpieczeniowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr 59 poz. 344) (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 11 poz. 62)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 30 poz. 163) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

(tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 29 poz. 155) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 26 poz. 319)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. U. z dnia 23 maja 1989 r. Nr 29, poz. 154

Zarządzenie Nr 14 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad ustalania wartości drzewostanów

Dz. Urz. MLiPD Nr 2, poz. 7 (w części nieaktualne)

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 36 poz. 170) (tekst jednolity: Dz. U. 1989 r. Nr 45 poz. 244) (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 44 poz 194) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 33 poz. 388)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 45 poz. 207) (tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 16 poz. 89)

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze

(tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210) (tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288)