Aktualności

Wynagrodzenie za służebność

Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z niej, przeciwko posiadaczowi służebności w złej wierze, niezależnie od zgłoszenia roszczenia określonego w art. 222 § 2 k. c. – uchwała SN z 17 czerwca 2005 r. – sygn. akt III CZP 29/05