Aktualności

Zbycie nieruchomości a spadek

Spadkobiercy nie przysługuje roszczenie o uznanie za bezskuteczną umowy zbycia nieruchomości przez osobę, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, lecz spadkobiercą nie jest

– wyrok SN z 9 marca 2005 r., II CK 438/04