Aktualności

Wydanie nieruchomości

W sprawie o wydanie części nieruchomości sąsiedniej sąd nie dokonuje rozgraniczenia, jeżeli pozwanym jest tylko jeden ze współwłaścicieli

– uchwała z 6 kwietnia 2005 r., sygn. akt III CZP 12/05