Aktualności

Umowa użytkowania

Umowa oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz przeniesienia własności znajdującej się na niej części budynku jest nieważna (art. 58 par. 1 i 3 k.c.), jeżeli z okoliczności wynika, iż bez postanowienia o przeniesieniu własności części budynku nie zostałaby zawarta

– uchwała SN z 21 kwietnia 2005 r. – sygn. akt III CZP 9/05.