Aktualności

Tematy do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawcó Majątkowych  skierował do Ministra Kazimierza Smolińskiego  pisma zawierające tematy ważne dla naszego środowiska: pismo dot.kwestii nadawania uprawnień zadowodych, pismo dot. problemu wyceny nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego oraz pismo dot. zasad wpisów rzeczoznawców majątkowych na listy biegłych sądowych i biegłych izb skarbowych.

pismo do Ministra dot.nadania uprawnień

pismo do Ministra dot.problemu wyceny nier.dla potrzeb sektora bankowego

pismo do Ministra dot.zasad wpisów rz.m.na listy biegłych

 

Źródło: PFSRM

http://pfsrm.pl/node/13806