Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2016 r.

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 19 lutego 2016 r. poz. 205).
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 19 lutego 2016 r. poz. 207).
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2016 r. poz. 223).
  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 29 lutego 2016 r. poz. 250).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. z dnia 29 lutego 2016 r. poz. 259). Weszło w życie z dniem 1 marca 2016 r.
  6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 4 marca 2016 r. poz. 275). Wejdzie w życie z dniem 19 marca 2016 r.
  7. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z dnia 4 marca 2016 r. poz. 278). Weszła w życie z dniem 4 marca 2016 r.,  z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.
  8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290).
  9. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 292).
  10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z dnia 11 marca 2016 r. poz. 312).  Wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Źródło: PFSRM