Aktualności

Praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Informujemy, że Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu prowadzi nabór kandydatów do kolejnej edycji praktyk w nowym systemie.

Zgłoszenia (z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata) należy przesyłać na adres: srm@srm.wroclaw.pl

Planowany termin rozpoczęcia praktyki zawodowej: 21 maja 2016 r. (sobota) – godz. 10.00 – 17.00

Miejsce: sala nr 114, bud. NOT, Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

Od dnia 1 marca 2016r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie  117  złotych – kwota ta odpowiada 3%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2015, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z 09.02.2016r.

 

Załączniki:

srm-ww-wniosek-o-odbycie-praktyki-zawodowej

oswiadczenie_2016