Prawo

Wytyczne PFSRM w zakresie definicji pojęcia potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego

W załączeniu Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie definicji pojęcia potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, opracowane przez Przewodniczącego Komisji Standardów PFSRM Pana Radosława Gacę. Potwierdzenie aktualnosci operatu_szacunkowego Źródło: PFSRM

Konsultacje społeczne do projektu ustawy o kredycie hipotecznym

W ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o kredycie hipotecznym, jakie odbywały się w Ministerstwie Finansów, w załączeniu  sprawozdanie ekspertów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, którzy uczestniczyli w Konferencjach uzgodnieniowych w dniach 22 i 25 lipca 2016 r. Zdaniem Zarządu PFSRM jest … czytaj dalej

Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na temat konsekwencji deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce

PFSRM w piśmie , które zostało przekazane Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Andrzejowi Adamczykowi, odniosła się do „Krajowego planu działania” opracowanego na podstawie art. 59 dyrektywy 2005/36/WE pismo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 13.07.2016 r. Źródło: PFSRM  

Elektroniczny dostęp do zasobów Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Prace nad zmodernizowanym systemem dostępu elektronicznego do zasobów Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu są na ukończeniu. Wcześniejsze spotkania Prezesa naszego Stowarzyszenia z kierownikiem Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu i zainteresowaniem ze strony stowarzyszenia tworzonym systemem przyniosło efekty. W najbliższych tygodniach … czytaj dalej

Pismo Ministra w sprawie konieczności uzgadniania kolejnych standardów zawodowych

W załączeniu treść pisma Ministra Kazimierza Smolińskiego w sprawie konieczności uzgadniania kolejnych standardów zawodowych pismo z MIiB w sprawie standardów Źródło: PFSRM

KALENDARZ PRAWNY – maj 2016 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 543). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia … czytaj dalej

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wpisanie do systemu praktyk prowadzącego praktyki

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o  wpisanie do systemu praktyk prowadzącego praktyki: – zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości i wskazanie osób uprawnionych, pod kierunkiem których, będzie odbywała się praktyka zawodowa – druk do pobrania poniżej, – … czytaj dalej

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości: – wniosek o odbycie praktyki (druk nr 1 / druk nr 1a), – dyplom ukończenia studiów wyższych, – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny … czytaj dalej

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2016 r.

1. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów re-jonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z dnia 15 marca 2016 r. poz. … czytaj dalej

Pismo Prezydenta PFSRM Marka Wiśniewskiego

W załączeniu prezentujemy pismo Prezydenta PFSRM Marka Wiśniewskiego dotyczące Międzynarodowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, która odbyła się w marcu w Katowicach pismo Prezydenta PFSRM 07.04.2016 r. Źródło: PFSRM