Aktualności

Ubezpieczenie

W załączeniu treść  nowego porozumienia , dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych . Porzumienie zawarte zostało na czas od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Oferta w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego została obniżona o ok. 5%, natomiast w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy składki zostały obniżone o około 20%. W pozostałym zakresie składki zostały również obniżone o analogiczne wartości.
Oferta jest dostępna przez wszystkich pośredników PZU, została więc wyłączona część dotycząca mienia rzeczoznawców majątkowych. Każdy z pośredników posiada w ofercie tego typu ubezpieczenia.

Plik do pobrania:   porozumienie-oc-pzu

Źródło: PFSRM