Aktualności

Obrót nieruchomościami w 2015 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości. W załączeniu publikacja.

Załącznik:   obrot_nieruchomosciami_w_2015_r

Źródło: GUS

Bezpośredni link : http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/obrot-nieruchomosciami-w-2015-r-,4,13.html