IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. 141/2004 poz. 1492 Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.

rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

Dz. U. 205/2003 poz. 1991

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

Dz. U. 207/2003 poz. 2016

ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie innych ustaw

Dz. U. 200/2003 poz. 1953 Streszczenie: ustawa stanowi podstawę do wprowadzania uchwałami rad gmin opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (przepisy te weszły w życie z dniem ogłoszenia); ponadto wprowadza nowe uregulowania m.in. w zakresie waloryzacji opłat i … czytaj dalej

informacje o najnowszych przepisach podatkowych znajdują się na stronie ministerstwa finansów

ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz. U. 217/2003 poz. 2124

ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

DZ.U. 199/2003 poz. 1937 Streszczenie: nowelizacja przewiduje wprowadzenie rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Dz. U. 178/2003 poz. 1749

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Weszło w życie 25 października 2003 r. Dz. U. 176/2003 poz. 1721

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 175/2003 poz. 1704 Weszło w życie 16 października 2003 r.