Aktualności

Standardy

Na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 27 marca 2017 r. przyjęty i włączony zosta  -w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny –  standard:
KSWP – Wartość rynkowa
Wymieniony standard zalecany jest do stosowania od dnia 10 kwietnia 2017 r.
Ponadto Rada przyjęła i przekazała do drugiego etapu konsultacji środowiskowych projekt standardu zawodowego Wycena nieruchomości drogowych.
Na tym samy posiedzeniu Rada przyjęła uchwałę o wycofania ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny następujących Tymczasowych Not Interpretacyjnych TNI:
III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny nieruchomości
IV.1 Wpływ czynników środowiskowych na wycenę
V.7 Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.

 Źródło: PFSRM

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/13-standardy

KSWP – Wartość rynkowa [Uchwała RK nr 7_03_2017 z dnia 27.03.2017 r.]