Aktualności

Cykliczne materiały analityczne Narodowego Banku Polskiego

W cyklu kwartalnym na stronie NBP publikowane są opracowania , które opisują najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce. Informacje są  przygotowywane w Departamencie Stabilności Finansowej na potrzeby organów NBP. Jednocześnie zastrzeżone zostało na stroinie, że dokument  nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Załącznik:

ceny_mieszkan_4q_2016

ceny_mieszkan_3q_2016

ceny_mieszkan_2q_2016

ceny_mieszkan_1q_2016

Źródło : strona NBP >> Publikacje >> Cykliczne materiały analityczne >>Rynek nieruchomości

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index_pre.html