Aktualności

Projekt rozporządzenia

Kształt i zakres zmian w sprawie nadawania uprawnień zawodowych i sposobu doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych w załączonym projekcie Ministra Infrastruktury i Budownictwa .

Załącznik: projekt rozporządzenia

Źródło: PFSRM