Aktualności

Odpowiedzialność zawodowa

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej podlega odpowiedzialności zawodowej.

Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna z urzędu Minister Infrastruktury i Budownictwa jako organ sprawujący nadzór nad działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych.

W okresie od 1999 roku 2016 roku wszczęto 1177 postępowań, w tym 75 w roku 2016. Więcej informacji, dotyczących wszczętych postępowań , liczby decyzji wydanych z tytułu odpowiedzialności w załączniku.

Załącznik: odpowiedzialność zawodowa

Źródło: strona Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa-Zadania-Budownictwo i Mieszkalnictwo-Gospodarka Nieruchomośćiami-Odpowiedzialność zawodowa