Aktualności

Modele statystyczne do wycen nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wydał odpowiedzi dotyczące wykorzystywania modeli statystycznych do wycen nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności.

12 maja 2017 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) odpowiedział na następujące pytania dotyczące interpretacji Artykułu 229(1) oraz Artykułu 208(3)(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych:
• Czy odniesienie do „niezależnego rzeczoznawcy” w Artykule 229(1) oraz Artykule 208(3)(b) Rozporządzenia (EU) No 575/2013 (CRR), pozwala na uznanie modelu statystycznego wyceny nieruchomości, którego wyniki są okresowo weryfikowane przez innego niezależnego rzeczoznawcę, za spełniający wymóg działania „niezależnego rzeczoznawcy”?
• Czy odniesienie do „niezależnego rzeczoznawcy” w Artykule 229(1) oraz Artykule 208(3)(b) CRR pozwala na to, aby przed podjęciem decyzji kredytowej nieruchomość mogła być wyceniona przez model statystyczny, którego wyniki są okresowo weryfikowane przez innego niezależnego rzeczoznawcę, bez dodatkowego potwierdzenia przez niezależnego rzeczoznawcę odnośnie każdej wyceny nieruchomości wykonanej przez model statystyczny?
• Czy odniesienie do „niezależnego rzeczoznawcy” w Artykule 229(1) oraz Artykule 208(3)(b) CRR pozwala na to, aby przed decyzją kredytową nieruchomość została wyceniona przez model statystyczny, wyniki którego są okresowo weryfikowane przez innego niezależnego rzeczoznawcę, przy dodatkowym potwierdzeniu lub korekcie każdej wyceny wykonanej metodą statystyczną przez innego niezależnego rzeczoznawcę już po wydaniu decyzji kredytowej?
Odpowiedź EUNB:
• Zgodnie z Artykułem 208(3) ostatni podparafgraf model statystyczny może być wykorzystywany “do monitorowania wartości nieruchomości i określania nieruchomości wymagających aktualizacji wyceny” Ten ostatni podparagraf wyjaśnia sposób monitorowania wartości nieruchomości zgodnie z Artykułem 208 (3) (a).
 
• Dla odróżnienia, Artykuł 208(3)(b) CRR stanowi, że “wycena nieruchomości podlega weryfikacji” w pewnych okolicznościach a „weryfikację tę przeprowadza rzeczoznawca, który posiada kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia wyceny i który pozostaje niezależny od procesu decyzyjnego w sprawie udzielenia kredytu”.
 
• Artykuł 208(3)(b) CRR nie pozwala na wykorzystanie modelu statystycznego jako jedynego sposobu wykonywania aktualizacji wyceny nieruchomości. To samo dotyczy Artykułu 229(1) CRR.
 
PFSRM przypomina, że Rozporządzenie CRR jest prawnie wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 1 stycznia 2014 r. (z wyjątkiem określonych przepisów).
Źródło: PFSRM