topacz2
the city from below (2)'
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dz. U. 268/2004 poz. 2663, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 grudnia 2004 r. Streszczenie: do dokonania podziału nieruchomości niezbędne jest przedłożenie przez osobę lub osoby wnioskujące o podział odpowiedniej dokumentacji wyszczególnioneju w art. 97 ust. 1a ustawy … czytaj dalej

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Dz. U. 255/2004 Poz. 2556, wejdście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 16 grudnia 2004 r.

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz. U. 256 Poz. 2571

ustawa z dnia 4 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz. U. 281/2004 poz. 2772, wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2005 r.

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Dz. U. 214/2004 poz. 2181

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

Dz. U. 214/2004 poz. 2182

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Dz. U. 207/2004 poz. 2109 Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

Dz. U. 207/2004 poz. 2112 Weszło w życie z dniem 22 września 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Dz. U. 207/2004 poz. 2108 Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz. U. 208/2004 poz. 2128

Strona 22 z 39«...10...2021222324...30...»