Mistrzostwa rowerowe_str_srm_20190402
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz. U. 281/2004 poz. 2783, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

Dz. U. 277 poz. 2744, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 29 grudnia 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Dz. U. 264/2004 poz. 2631, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 15 grudnia 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dz. U. 268/2004 poz. 2663, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 grudnia 2004 r. Streszczenie: do dokonania podziału nieruchomości niezbędne jest przedłożenie przez osobę lub osoby wnioskujące o podział odpowiedniej dokumentacji wyszczególnioneju w art. 97 ust. 1a ustawy … czytaj dalej

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Dz. U. 255/2004 Poz. 2556, wejdście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 16 grudnia 2004 r.

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz. U. 256 Poz. 2571

ustawa z dnia 4 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz. U. 281/2004 poz. 2772, wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2005 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Dz. U. 207/2004 poz. 2109 Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Dz. U. 214/2004 poz. 2181

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

Dz. U. 214/2004 poz. 2182

Strona 22 z 39«...10...2021222324...30...»