Aktualności

XXXV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

XXXV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu odbędzie się w dniu 14.06.2018  we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 251 w Hotelu VEGA.

Pierwszy termin – godzina 15:00. W przypadku braku quorum w podanym terminie ustala się drugi termin Zebrania  na godzinę 15:30 w tym samym dniu i miejscu. Materiały na Walne będą wyłożone od dnia 30.05.2018r. w biurze Stowarzyszenia.